Målgruppe

Matrice arbejder med målgruppen af unge med dansk og anden etnisk baggrund fra 13 til 25 år, der kan betegnes som stærkt marginaliserede eller ”særligt udsatte unge”.

De unge er belastede af en lang række sociale og personlige problemer, besværlige familieforhold og opvækstforhold med ustabil voksenkontakt.

De har svært ved almindelige omgangsformer og adfærd i samfundet.

De har et lavt selvværd og mange nederlag bag sig.

De fungerer dårligt i skolen, og mange er typisk tidligt i deres skoleforløb blevet udskilt, fordi de ikke kunne rummes i skolesystemet. De har ofte mange skoletilbud bag sig, som de enten selv har valgt at forlade eller de har fra skoletilbudenes side har været uønskede. De har derfor sjældent en afgangsprøve fra folkeskole, og deres faglige niveau og deres viden er tit meget ringe.

De kan være placeret i familiepleje eller på en institution. Andre unge har flere institutionsophold bag sig, som de enten selv har forladt eller er blevet udskrevet fra i utide.

De kan have problemer med misbrug - især hashrygning.

En stor del af de særligt udsatte unge har begået og begår kriminalitet. Flere af dem har modtaget dom for et eller flere forhold, eller har verserende sager kørende i retssystemet.

En mindre del af gruppen kan være svære at få ”øje” på. Det er de stille unge, der bedst kan betegnes ved, at de på overfladen har en rolig og ikke ”larmende” adfærd. De er oftest meget ensomme og har lidt eller intet personligt netværk.

 
 
 
Matrice Hybenhaven 16 DK 3450 Allerød Telefon 26 22 66 42