Støtte og Kontakt

Jf. Lov om Social Service § 40 stk.2 nr. 7

Unge i frivillige forløb og i centrum

Matrice lægger stor vægt på at møde de udsatte unge og deres familier der hvor de er, at afdække de skjulte og synlige ressourcer, kompetencer og kvaliteter.

Helhedssyn - at der er plads til at se samfundet fra flere forskellige synsvinkler, at forstå de unges myter, synsvinkler og mentale antagelser og erkende at der findes flere forskellige ”fornufter”, således at den unge deltager aktivt i planlægning i en meningsskabende proces, og bruger sin mulighed for at tage stilling til eventuelle ændringer undervejs.

I arbejdet med de unge og deres familier er det for Matrice af afgørende betydning at de respekteres, at der lyttes til ønsker og overvejelser.

Troværdige voksne

Matrice ønsker i arbejdet med de udsatte unge at være synlige og nære i relationer, i dialog som troværdige voksne. At skabe en bæredygtig kontakt og at fastholde denne, så den unge føler og oplever, at den voksne stoler på ham/hende, kan lide den unge som person og tager medansvar for den unges forløb.

Fokus udsatte unge

En ændring af en udsat ungs generelle adfærd, forudsætter grundliggende indlæring. En læreproces i gensidig dialog med troværdige voksne giver den unge en ændret forståelse og deraf ændret adfærd. Vi respekterer og viser anerkendelse af den unges egen ret til at træffe egne valg og handle derefter. Vi forsøger dermed at kvalificere den unge i ”det at lære” og i selvrefleksion. De unge opfattes som ”eksperter på eget liv” og fremtid.

De unges familie og øvrige netværk

Vi etablerer - hvis muligt - kontakt med familie og øvrige netværk. I det omfang det vurderes muligt inddrages de unges forældre og øvrige netværk i processen. Netværket støtter i at holde fokus, at hjælpe og fastholde den unge i eget ønske om forandring.

Meningsskabende proces

Matrice udarbejder sammen med sagsbehandler og den unge individuelle handleplaner med overordnede målsætninger og delmål. Det er Matrices erfaring, at meningsskabende processer giver de unge, familie og øvrige netværk ejerskab og fastholder kontakten med den unge.

Personlig rådgiver

Jf. Lov om Social Service § 40 stk.2 nr.6

Hos Matrice er det muligt at tilknytte en medarbejder til en ung som personlig rådgiver.

 
Matrice Hybenhaven 16 DK 3450 Allerød Telefon 26 22 66 42